© 2012 - 2022 picoviny.sk • Created by Stingray Studio

Podmienky používania serveru
www.picoviny.sk

 

I.

Podmienky

 
 1. Prevádzkovateľ serveru www.picoviny.sk /ďalej len Prevádzkovateľ/ nezodpovedá za obsah umiestnený na serveri www.picoviny.sk vo forme obrázkov, videí, textov, komentárov alebo údajov.
 2. Za pridaný obsah v akejkoľvek forme je zodpovedný Používateľ, ktorý daný obsah na server www.picoviny.sk pridal.
 3. Obsah, ktorý je zaradený v kategórii “18+” nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov. Obsah, ktorý nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov musí Používateľ označiť pri vkladaní takého obsahu na server stlačením tlačítka “18+” v ľavom dolnom rohu formulára.
 4. Registrácia na serveri www.picoviny.sk nie je povinná, avšak iba registrovaný Používateľ môže pridávať na server obsah vo forme obrázkov, videí alebo textov.
 5. Registrácia Používateľa na serveri www.picoviny.sk prebieha prostredníctvom registračného formulára alebo prostredníctvom príhlasenia cez profil sociálnej siete facebook. Po prihlásení na serveri www.picoviny.sk má Používateľ možnosť zmeny údajov vo svojom profile.
 6. Maloletý Používateľ je oprávnený používať služby serveru www.picoviny.sk len so súhlasom svojho právneho zástupcu.
 7. Zaregistrovaním sa na serveri www.picoviny.sk Používateľ potvrdzuje, že údaje ktoré poskytol, sú pravdivé.
 8. Ak Prevádzkovateľ zistí, že údaje ktoré Používateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu bez predošlého upozornenia zrušiť účet.
 9. Za akékoľvek zneužitie údajov Používateľov treťou osobou, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek obsah, ktorý je v rozpore s podmienkami serveru www.picoviny.sk.
 11. Zaregistrovaním sa na serveri www.picoviny.sk dáva Používateľ Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 12. Používateľ, ktorý pridáva obsah na server www.picoviny.sk, prehlasuje, že je vlastníkom autorských, alebo iných licenčných práv k danému obsahu.
 13. Používateľ je uzrozumený s tým, že nesmie žiadnym spôsobom prostredníctvom pridaného obsahu najmä:
  1. propagovať násilie a podnecovať k rasovej nenávisti, k nenávisti na základe pohlavia, farby pleti, jazyka, náboženstva, viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
  2. propagovať alkoholické nápoje, tabakové výrobky, omamné a psychotropné látky, lieky, jedy a prekurzory,
  3. propagovať pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie),
  4. ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  5. dopúšťať sa konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom SR.
 1. Používateľ si je vedomý prípadnej trestnoprávnej alebo občianskoprávnej zodpovednosti za pridaný obsah v akejkoľvek forme, ktorý vložil na server www.picoviny.sk.
 2. Podmienky používania Servera www.picoviny.sk sú záväzné tak pre registrovaného ako aj neregistrovaného Používateľa bez toho, aby bolo potrebné uzavrieť osobitnú zmluvu.
 3. Používateľ je zodpovedný za porušenie právneho poriadku SR pri jeho aktivitách vykonaných pod jeho používateľským menom a heslom.
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vymazať obsah, ktorý nie je v súlade s Podmienkami používania Servera, prípadne obmedziť, alebo zrušiť registráciu Používateľa, ktorý Podmienky porušuje.
 1. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje Používateľa, uvedené pri registrácii tretej osobe. Poskytovateľ je povinný poskytnúť údaje o Používateľovi len v prípadoch, kedy mu to ukladá právny poriadok SR.
 

II.

Ďalšie podmienky

 
 1. Používateľ dáva Poskytovateľovi súhlas na zverejnenie obsahu jeho príspevku na Serveri bez nároku na odmenu.
 2. Používateľ nesmie pridávať k informáciám, názorom, komentárom a pod, žiadne reklamy.
 3. Používateľ je oprávnený používať informácie Servera www.picoviny.sk len pre svoje osobné účely, ako koncový spotrebiteľ. Nie je povolené informácie spracovávať a posielať ich samostatne či v súboroch ďalšej osobe.
 4. Používateľ nie je oprávnený využívať Server www.picoviny.sk na komerčné účely.
 5. Poskytovateľ nezaručuje neprerušenú prevádzku Servera.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť používaním služieb Servera.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá používania Servera.
 8. Posledné znenie pravidiel je vydané z dňa 01.01.2016.
 

v Bratislave 1. januára 2016

Aktuálne na picoviny.sk máme

 • 475

  videí

 • 1233

  obrázkov

 • 27

  priznaní

 • 24224

  článkov

 • 34619

  užívateľov